Cyber Espionage / Cyber Sabotage and Extorion

24 Juni 2022 | EPTIK

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang       Perkembangan teknologi ya....

PERETASAN WEBSITE atau DEFACE

15 Juni 2022 | EPTIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemajuan teknologi dalam Ilmu Pengetahuan....